Stap voor stap van PO naar VO

In de regio Delflanden maken elk jaar zo’n 1.800 leerlingen de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Om ervoor te zorgen dat alle informatie op de juiste manier én op tijd beschikbaar is, vertellen we je in deze nieuwsbrief precies wie, wat, wanneer moet doen. Dan gaan onze leerlingen Zó ๐Ÿ‘ van PO naar VO!

Verruiming aanmeldweek

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs heeft op 9 oktober een Kamerbrief gestuurd waarin zij scholen de ruimte biedt om eerder te starten met aanmelden. Reden hiervoor is dat de in de wet vastgelegde aanmeldweek (25 t/m 31 maart) dit jaar voor velen maar uit vier werkdagen bestaat vanwege Goede Vrijdag.

De schoolbesturen in Delflanden hebben naar aanleiding van de Kamerbrief het volgende besluit genomen en sluiten daarbij aan bij de regio BOVO Haaglanden:

Alle leerlingen die op 18 maart 2024 een definitief schooladvies hebben gekregen kunnen zich vanaf die datum digitaal (of op papier - PRO) aanmelden bij vo-scholen in Delflanden. PO-scholen bepalen zelf of zij gebruik willen maken van de extra ruimte.
De einddatum van de aanmeldperiode blijft ongewijzigd; aanmelden kan tot en met 31 maart 2024.

Meer informatie over de aanpassing van de aanmeldweek vind je op onze website.

Belangrijke data

  ๐Ÿ—“๏ธ Uiterlijk 21 december 2023 - Aanmelden zorgleerlingen NT2 toets via OT
  ๐Ÿ—“๏ธ Tot en met 23 februari 2024 - Leerlinginformatie verder verdiepen met toetsen
  ๐Ÿ—“๏ธ Uiterlijk 15 maart - Uitslag doorstroomtoets
  ๐Ÿ—“๏ธ Vanaf 18 maart - Leerlingen die niet in aanmerking komen voor een heroverweging kunnen aanmelden met hun vastgestelde definitieve schooladvies
  ๐Ÿ—“๏ธ Uiterlijk 22 maart - Heroverwegen en definitief schooladvies voor alle leerlingen vaststellen
  ๐Ÿ—“๏ธ Uiterlijk 31 maart 00.00 uur - Sluiting aanmeldperiode VO scholen

  Werkgroep digitale aanmelding aan de slag

  Er is een werkgroep gestart om met een gezamenlijk digitaal aanmeldsysteem te gaan werken voor het inschrijven van leerlingen van groep 8 voor een school voor voortgezet onderwijs. Op uiterlijk 1 februari 2024 zal er door de besturen een besluit worden genomen of dit haalbaar is.

  Scholen met voorrangscriteria en loting

  Het CLD Molenhuispad, SC Delfland, Stanislascollege Westplantsoen, Stanislas Dalton Delft en het Mercurius College werken dit jaar bij het plaatsen van leerlingen met voorrangscriteria en loting. Informatie hierover is te vinden op de website van de scholen.

  Dick Ufkes over adaptief toetsen

  Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

  Wist je dat...

  > Leerling in beeld is goedgekeurd als LVS?

  De toetsen van Leerling in beeld voor groep 3 t/m 8 zijn goedgekeurd door Expertgroep Toetsen PO en door CvTE. Daarbij zijn alle toetsen ook goedgekeurd voor het lwoo en pro door Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Let op: op de website van de publicatie staat ‘Leerling in beeld 3.0’, dit hoort ‘Leerling in beeld’ te zijn en is bij ze bekend. Veelgestelde vragen Leerling in beeld (cito.nl).

  > De training voor de BAO school POVO is terug te kijken?

  Ga in OT naar Help > Handleidingen. De link is het gehele schooljaar 2023-2024 beschikbaar.

  > De VO brochure ook digitaal beschikbaar is?

  Je vind 'm hier!
  SWV VO DELFLANDEN_logo