SWV VO DELFLANDEN_logo

Oriëntatiefase

In de oriëntatiefase zijn vooral de ouders aan zet. Op basis van het voorlopig schooladvies dat zij uiterlijk 31 januari hebben ontvangen, kunnen zij zich met hun kind gaan oriënteren op de school die het beste past.
Om ouders hierbij te helpen is er de vo-brochure. In deze brochure staan alle scholen in de regio Delflanden vermeld en wanneer er open dagen zijn.

24 maart 2024

Definitieve schooladviezen in OT

Alle basisscholen moeten uiterlijk 24 maart 2024 de schooladviezen definitief in OT maken. Dit is noodzakelijk voor de aanmeldweek.

18-31 maart 2024

Aanmeldweek

Tussen 18 en 31 maart 2024 kunnen ouders hun kind digitaal aanmelden op de vo-school/scholen van hun keuze. Zorg ervoor dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Zet het in de nieuwsbrief van school. De vo-scholen geven uiterlijk 15 mei bericht over toelating. Op 16 mei geven de ouders hun definitieve aan- of afmelding door aan de vo-scholen.

Vragen? Onze collega's staan voor je klaar!

Algemene vragen over de overstap po/vo
Willemien Bekema, coördinator po/vo
wbekema@swvvo-delft.

Vragen over (adaptief) toetsen
Dick Ufkes, Gedragswetenschapper
Bij inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van het samenwerkingsverband:
povo@swvvo-delft.nl