SWV VO DELFLANDEN_logo

Plaatsing

Uiterlijk 15 mei 2024: Vanaf de aanmeldweken (18 maart-31 maart 2024) tot 15 mei gaan de toelatingscommissies op het vo aan de slag met het plaatsen van leerlingen.

Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte kunnen worden bediscussieerd. De school waar de zorgleerling zich heeft aangemeld, heeft zorgplicht voor een eventueel andere school.

De vo-scholen geven uiterlijk 15 mei bericht over toelating. Op 16 mei geven de ouders hun definitieve aan- of afmelding door aan de vo-scholen.

v(s)o-scholen maken na 16 mei kenbaar welke plaatsen zij nog open hebben.
De nog beschikbare v(s)o-plaatsen worden bekendgemaakt bij het SWV VO Delflanden. Nog niet aangemelde of niet-geplaatste leerlingen kunnen zich aanmelden bij de scholen waar nog plekken open zijn.

Vragen? Onze collega's staan voor je klaar!

Algemene vragen over de overstap po/vo
Willemien Bekema, coördinator po/vo
wbekema@swvvo-delft.

Vragen over (adaptief) toetsen
Dick Ufkes, Gedragswetenschapper
Bij inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van het samenwerkingsverband:
povo@swvvo-delft.nl