SWV VO DELFLANDEN_logo

Een goed begin is het halve werk

We maken gebruik van Onderwijs Transparant (OT) om onderwijskundige rapporten digitaal over te dragen van de basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs. Om straks de juiste en volledige informatie over te kunnen dragen, brengen we eerst de basis op orde.

De checklist voor po:

Voer de gegevens van nieuwe gebruikers van OT in en/of verwijder oude gebruikers. Wijzig ook de wachtwoorden, zodat gegevens beveiligd zijn.

Importeer de gegevens van de basisschoolverlaters uit groep 8 in OT via de Overstap Service Onderwijs (meer info over hoe OSO werkt) uiterlijk 13 oktober 2023.

Controleer de basisgegevens en schoolloopbaan van de leerling.

Inventariseer of er leerlingen zijn in groep 8 met een ondersteuningsbehoefte.

Zo ja, meld deze leerlingen dan aan in het OT via de zorgmodule in OT. Dit moet uiterlijk 23 oktober 2023 zijn gedaan.

De checklist voor vo:

Bereid het toelatingsbeleid voor, inclusief voorrangsregels, eventueel bijzondere inrichting en aantal lesplaatsen per niveau

Publiceer het toelatingsbeleid op de website van de school

Zorgmodule invullen voor advies

PO scholen kunnen consultatie en advies vragen voor leerlingen in groep 8 die extra ondersteuning nodig hebben. Dit doe je door de leerling aan te melden in de po-vo zorgmodule van Onderwijs Transparant. Een gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband VO Delflanden neemt vervolgens contact op met de school.

Vul de zorgmodule in voor:

  1. Leerlingen met een extra onderwijsarrangement vanuit PPO Delflanden, op het gebied van het leren en/of het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.
  2. Leerlingen waarbij men niet zeker weet of vo of vso beter passend is.
  3. Leerlingen voor mogelijke specifieke groepsarrangementen in vo: de schakelklas havo/vwo of de PrO-vmbo-klas.
  4. Leerlingen met een migratie-achtergrond waarbij het schooladvies onduidelijk is (NT-2-leerlingen, korter dan 3 jaar in Nederland)

Let op: de zorgmodule is niet bedoeld voor bespreking van leerlingen met lichte ondersteuningsbehoeften, zoals bijvoorbeeld
taal- of rekenachterstand, dyslexie of twijfel over het best passend niveau van vervolgonderwijs.

Heb je inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte?
Neem dan contact op met onze helpdesk: povo@swvvo-delft.nl

Aan de slag met OT

Bekijk de instructievideo's:

Of kijk voor meer uitleg onder het kopje ‘help’ binnen de OT module.

Technische problemen?
Neem dan contact op met de helpdesk van Onderwijs Transparant:
delft@otservicedesk.nl of 088 – 2200777

Ga naar de volgende stap:

Vragen? Onze collega's staan voor je klaar!

Algemene vragen over de overstap po/vo
Willemien Bekema, coördinator po/vo
wbekema@swvvo-delft.

Vragen over (adaptief) toetsen
Dick Ufkes, Gedragswetenschapper
Bij inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van het samenwerkingsverband:
povo@swvvo-delft.nl