SWV VO DELFLANDEN_logo

Verdiepingsfase

Nu alle basisinformatie van alle groep 8 leerlingen goed in het OT staan, gaan we de informatie verder verdiepen. Dit doen we door (adaptieve) toetsen af te nemen.

Van eindtoets naar doorstroomtoets

Alle groep 8 leerlingen doen een doorstroomtoets om het niveau te toetsen. Met ingang van schooljaar 2023/2024 is het tijdpad veranderd:

Eerst wordt het schooladvies gegeven (10-31 jan).

Daarna volgt de doorstroomtoets als second opinion (1-22 feb).

In de aanmeldweek eind maart meld de leerling zich aan op de middelbare school die het beste past bij zijn niveau.

Dit stroomlijnt de overgang van po naar vo. Lees meer hierover via
‘Wet doorstroomtoetsen po Van eindtoets naar doorstroomtoets’

Verdiepingsfase kinderen foto

Maak kennis met Dick Ufkes, Gedragswetenschapper

Adaptief toetsen voor leerlingen met extra ondersteuning

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (leerlingen uit groep 2 en 3 van de piramide), is extra toetsen wenselijk. Dit zijn de mogelijkheden:

Afname capaciteitsonderzoeken voor leerlingen die mogelijk uit gaan stromen naar het Praktijkonderwijs of bij wie gerede twijfel is tussen PrO en vmbo.

Onderzoek door expertisegroep NT-2 bij leerlingen waarbij vragen zijn over een passend onderwijsniveau. Leerlingen met NT2-achtergrond kunnen extra ondersteuning krijgen in de overgang van po naar vo. Het gaat hierbij om leerlingen met een vmbo-, havo- of vwo-niveau die zijn ingestroomd in de bovenbouw van het po, maar die vanwege een nog ontoereikend taalaanbod een ander beeld laten zien volgens het (CITO)-LVS. Dit kun je hier aanvragen.

Dossierbegeleiding, inclusief consult en advies t.a.v. leerlingen met een (zeer) intensieve ondersteuningsbehoefte in de overstap van po naar V(S)O.

Terugkoppeling van onderzoeksresultaten vanuit VO Delflanden naar het po.

Piramide Verdieping

Welke toetsen zijn toegestaan?

In de ‘regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en PrO 2024-2025’ staan lijsten met toegestane instrumenten om onder andere intelligentie en sociale emotie te meten voor de leerlingen met het advies praktijkonderwijs.

Aanmelden leerlingen op VSO
vanaf 1 oktober 2023

Leerlingen met een intensieve ondersteuningsbehoefte kunnen vanaf
1 oktober al worden aangemeld op het VSO. Er is dan voldoende tijd voor overleg met ouders en voor schoolbezoeken. Op 1 mei 2024 heeft het VSO een compleet overzicht van de leerlingen die zij in schooljaar 2024-2025 ontvangen.

Schooladvies uiterlijk 31 januari 2024

Tussen 10 oktober 2023 en 31 januari 2024 geven de po-scholen het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs af aan de leerlingen en hun ouders.

Doe de Casus-Quiz!

Zoveel leerlingen, zoveel verschillende situaties. Hoe bepaal je nu de juiste vervolgstappen, zodat elke leerling zó van po  naar vo gaat?

Vragen? Onze collega's staan voor je klaar!

Algemene vragen over de overstap po/vo
Willemien Bekema, coördinator po/vo
wbekema@swvvo-delft.

Vragen over (adaptief) toetsen
Dick Ufkes, Gedragswetenschapper
Bij inhoudelijke vragen over de overstap bij leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van het samenwerkingsverband:
povo@swvvo-delft.nl